Jagła Mieczysław Janusz – przewodniczący
Jasiak Genowefa – wiceprzewodnicząca
Wojtal Jan – sekretarz
Balicki Andrzej – członek
Fiema Ryszard – członek
Jędryka Elżbieta – członkini
Pawłowski Paweł – członek
Ponikiewicz Marian – członek
Zaręba Marian – członek