Rada Seniorów Gminy Niepołomice
 • Formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących osób starszych
 • Inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
 • Monitorowanie potrzeb osób starszych
 • Upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych
 • Informowanie społeczności Gminy o kierunkach działań podejmowanych przez Gminę oraz inne podmioty na rzecz środowiska seniorów
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Wydanie skierowań do Domu Pomocy Społecznej
 • Pomoc materialna w zależności od dochodu osoby/ rodziny
 • Rozeznanie sytuacji materialnej, zdrowotnej,mieszkaniowej u osób ubiegających sięo pomoc z funduszu kombatanckiego
 • Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego
 • Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
ul. Młyńska 18/34          32-005 Niepołomice

Prezes: Janusz Jagła       tel. 601 518 536

 • Działalność na rzecz osób starszych
 • Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Prowadzenie Niepołomickiego Domu Kultury Seniora
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 • poprawienie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich uczestniczenie w życiu społecznym
 • organizowanie życia kulturalnego członków
 • reprezentowanie interesów członków wobec organów władz i administracji oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa