Opłatek w Kole nr 1 PZERiI w Niepołomicach

Senioralia 2018

Warsztaty strategiczne w Laboratorium Aktywności Społecznej – 14.12.2018

Szkolenie Rady Seniorów – 14.11.2018 r.