W dniu 18 grudnia 2019 w Domu Polonii w Krakowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, zorganizowane przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA”. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu przedstawicieli Rad Seniorów z Małopolski. W programie spotkania było podsumowanie działania Sieci w 2019 r, planowanie zadań na 2020 r, wymiana aktualności oraz wybory do Zarządu Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” (nowa kadencja). Przewodniczący naszej Rady Seniorów M.J. Jagła został wybrany w skład nowego Zarządu.

W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów Barbara Szafraniec. Nasza niepołomicka Rada należy do Małopolskiej Sieci oraz do Ogólopolskiego Porozumienia. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń oraz problemów dotyczących seniorów w naszym województwie i w Polsce oraz wypracowania skutecznych sposobów współpracy z samorządem.