Rada seniorów o planowaniu strategicznym

W ostatnim tygodniu września z Radą Seniorów Gminy Niepołomice rozmawialiśmy o planowaniu strategicznym.
Rozpoczęliśmy od przeanalizowania obowiązującego dokumentu, tj. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2011-2021. Poniżej nasze uwagi:

Druga część strategii określa m.in. standardy zachowań urzędników miejskich. Z dyskusji wynikało, że nie zawsze przyjęte reguły są przestrzegane. Strategia m.in. zakłada:
WYSOKI STANDARD, PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ ADMINISTRACJI LOKALNEJ
Na początku sierpnia Rada Seniorów wystąpiła do Urzędu Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających w związku ze śmiercią jednego z członków Rady. Złożony został również wniosek o powołanie pełnomocnika ds. spraw seniorów w gminie Niepołomice. Oba pisma pozostały bez odpowiedzi. Seniorzy zwrócili również uwagę, że obsługa klienta w urzędzie często pozostawia wiele do życzenia. Mówili, że czasami próbując załatwić sprawy, czuli się jak intruzi.

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE, WAŻNE DECYZJE PODDAWANE SĄ KONSULTACJOM SPOŁECZNYM
W sierpniu b.r. Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą Statut Rady Seniorów Gminy Niepołomice. Niestety, Urząd Miasta z Radą Seniorów tej zmiany nie konsultował. Uchwała nie została przekazana Radzie Seniorów, nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

PLANOWANIE i REALIZACJA WAŻNYCH DLA GMINY INICJATYW ODBYWA SIĘ POPRZEZ PARTNERSKĄ WSPÓŁPRACĘ INSTYTUCJI I ŚRODOWISK GMINNYCH
Wielu członków Rady Seniorów to obecni lub byli sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, a więc osoby znające problemy lokalnej społeczności i sygnalizujące je np. w formie wniosków do budżetu gminy. Niestety doświadczenia pokazują, że wnioski te nie są uwzględniane, brakuje również informacji zwrotnej o powodach ich odrzucenia.Przeanalizowaliśmy również strategię pod kątem problemów i działań dotyczących seniorów. Niestety część problemów, pomimo, że strategia powstała 10 lat temu ciągle jest aktualnych, np.:
– brak szybkiej i bezpiecznej komunikacji do Krakowa (kolejki aglomeracyjnej),
– słabo rozwinięty transport publiczny w sołectwach,
– słaby dostęp do lekarzy specjalistów na terenie gminy.

Wkrótce powinny ruszyć prace nad strategią na kolejne 10 lat. Części zadań z obowiązującej strategii nie udało się zrealizować. Rozmawialiśmy, które z nich warto by ponownie uwzględnić. Za ważne uznaliśmy przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia (szkoleniowego, doradczego) dla liderów lokalnych społeczności.

Ostatnim elementem dokumentu jest SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA STRATEGII. Tutaj naszym zdaniem również nie udało się zrealizować istotnych założeń, np. Urząd Miasta nie wywiązuje się z obowiązku informowania raz na kwartał o postępach w realizacji strategii w Gazecie Niepołomickiej i na stronie internetowej gminy. Tym bardziej, że upowszechnianie wśród mieszkańców informacji o realizowanych (bądź nie) zamierzeniach strategicznych stanowi istotny element budowy klimatu sprzyjającego wdrażanym przedsięwzięciom.

Kolejnym etapem naszego spotkania było wypracowanie rekomendacji do nowej strategii. Za ważne uznaliśmy:
– przeprowadzenie badania społecznego wśród seniorów na etapie diagnozy do strategii,
– uwzględnienie w zadaniach związanych z edukacją funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
– włączenie do kalendarza imprez gminnych senioraliów i senioriady.

Zastanawialiśmy się również, jakie działania powinna uwzględniać nowa strategia. Bazując na doświadczeniach innych miast, przygotowaliśmy propozycję zadań, które warto wdrożyć w gminie Niepołomice. Za najważniejsze uznaliśmy:
W OBSZARZE INFRASTRUKTURY:
– Modernizacja chodników, tak aby miały gładką, wyrównaną i nieśliską powierzchnię, aby były wystarczająco szerokie, wolne od przeszkód, najlepiej też z niskimi krawężnikami opadającymi ku jezdni.
– Tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych dzięki odpowiedniej sygnalizacji świetlnej, oznakowaniu, oświetleniu, specjalnym wysepkom, paskom antypoślizgowym, stosowaniu sygnałów dźwiękowych.
– Wprowadzanie udogodnień w budynkach użyteczności publicznej, które zwiększają ich dostępność, np. podjazdów, wygodnych wind, ruchomych schodów, szerokich drzwi i przejść.
W OBSZARZE ZDROWIA:
– Zatrudnienie geriatry w przychodni.
– Całodobowe dyżury aptek.
– Zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niesprawnością ruchową.
– Badania w ramach programu: profilaktyki raka jelita grubego dla osób 60+.
– Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla osób 60+.
INNE:
Darmowe przejazdy komunikacją prywatną i publiczną dla osób 65+.
Dodatkowe Domy Dziennego Pobytu Seniorów.
Dodatkowe Kluby Seniora.
Dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne.
Sfinansowanie/dofinansowanie autobusów na wyjazdy grupowe do kina/teatru w Wieliczce, Krakowie.

Ustalenia ze spotkania przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Spacery badawcze Rady Seniorów po Niepołomicach

Pod koniec sierpnia wraz z Radą Seniorów gminy Niepołomice przeprowadziliśmy dwa spacery badawcze w centrum Niepołomic. Takie wycieczki to świetny sposób na sprawdzenie jak przestrzeń miejska postrzegana jest przez konkretną grupę, w tym przypadku – osoby starsze.

Trasa pierwszego spaceru: Rynek, ul. Piękna, ul. Daszyńskiego, ul. Kościuszki, Rynek.
Ulica Piękna to trasa często uczęszczana przez seniorów. Od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do cmentarza chodnik jest w fatalnym stanie, pofalowany i pełen kolein. Seniorzy nie czują się na nim bezpiecznie, dlatego zdarza się, że wolą iść szosą, niż ryzykować upadek spowodowany potknięciem się o wystającą kostkę. Przy cmentarzu pojawia się kolejny problem – chodnik kończy się i nie ma przejścia dla pieszych, które pozwoliłoby dostać się na drugą stronę ulicy. Dodatkowo ograniczona zakrętem widoczność sprawia, że jest to miejsce bardzo niebezpieczne, szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się. Na odcinku od restauracji Joanna do ul. Cmentarnej brakuje chodnika po obu stronach, a na skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego w deszczowe dni straszy wielka kałuża. Na ulicy Daszyńskiego, mimo, że to często uczęszczana przez pieszych część miasta, brakuje chodnika po obu stronach jezdni. Kolejnym niebezpiecznym punktem jest skrzyżowanie z ul. Kościuszki. Przejście dla pieszych jest tylko po jednej stronie skrzyżowania. Wystarczy chwilę postać, żeby zobaczyć przebiegające przez tę ruchliwą ulicę osoby. Dobrym pomysłem byłoby wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną.

Podczas spaceru zwracaliśmy również uwagę na liczbę ławek. Osoba starsza, przemieszczająca się na trasie kościół – cmentarz może odpocząć jedynie przy skrzyżowaniu ul. Pięknej z Jagiellońską. Rozmawialiśmy o tym, że warto postawić dodatkowe ławki, na przykład na skwerze na przeciwko restauracji Joanna. Byłoby to również udogodnienie dla osób oczekujących na ceremonie pogrzebowe.
Zwróciliśmy również uwagę, że na trasie spaceru brakuje koszy na śmieci. Przydałyby się zwłaszcza na ul. Kościuszki. Spacer zakończyliśmy przy poczcie w Niepołomicach. Tutaj również seniorzy zwrócili uwagę na potrzebę umieszczenia ławki.

Trasa drugiego spaceru: Rynek, park, ul. 3 Maja, Park & Ride na ul. Kolejowej, ul. Zamkowa, Rynek.
Dziurawy trakt z kościoła do zamku to wyzwanie nie tylko dla seniorów. Wyrwy w płycie Rynku są co jakiś czas doraźnie łatane, jednak nie jest to ani bezpieczne, ani estetyczne. Dodatkowe niebezpieczeństwo dla pieszych stwarzają rowerzyści, dla których trakt to również ścieżka rowerowa. Kolejne utrudnienie dla osób starszych to brak chodnika przy zachodniej pierzei Rynku. Pojawiło się pytanie: W jaki sposób osoba poruszająca się o lasce lub na wózku inwalidzkim może dostać się do kwiaciarni, optyka czy restauracji po tak nierównych kamieniach?
Dużym problemem jest brak toalet publicznych dostępnych przez całą dobę. Na początku roku, przez kilka miesięcy ubikacje w parku były zamknięte. Na szczęście od czasu Dni Niepołomic stoją przed nimi Toi-Toiki. Pozostaje mieć nadzieję, że miejski szalet zostanie ponownie uruchomiony po gruntownym remoncie i odświeżeniu. Powinien być również dostosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością (szerokie wejście, poręcze).
Z parku przeszliśmy się ul. 3 Maja do nowo otwartego dworca. Zdecydowanie bezpieczniej jest się poruszać chodnikiem po lewej stronie. Obsuwanie się skarpy spowodowało, że chodnik po drugiej stronie ulicy wymaga remontu, jest pełen wyrw i nierówności. Kolejną niedogodnością na jaką napotkaliśmy jest zbyt mała liczba przejść dla pieszych na ul. 3 Maja. Zebry brakuje w szczególności przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego. Przydałaby się również przy samym dworcu.
Nasze obserwacje ze spaceru przekazaliśmy do Urzędu Miasta. Mamy nadzieję że zostaną uwzględnione przy planowaniu remontów i kształtowaniu przestrzeni publicznej w najbliższych latach.
Spacery badawcze są elementem projektu „TAK dla partycypacji, NIE dla smogu” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020.

Ankieta Covid i konsultacje społeczne – analiza Rady Seniorów

W lipcu wraz z Radą Seniorów zapoznaliśmy się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród seniorów na temat COVID oraz przedstawiliśmy zanczenie udziału seniorów w konsultacjach społecznych.

Czas wiosennej kwarantanny spowodowanej wirusem Covid 2 był trudny dla nas wszystkich. Brak bezpośredniego dostępu do wielu usług, konieczność pozostania w domu, ograniczony kontakt z innymi był z jednej strony ciekawą koniecznością skonfrontowania się z nową rzeczywistością, ale też powodem do stresu i istnienia w czasie niepewności. Dla seniorów wiązał się niejednokrotnie z pozostaniem przez okres dwóch miesięcy samotnie w domu, trudnością w dostępie do lekarzy specjalistów, niemożnością zrobienia zakupów, zaopatrzenia w leki czy zażycia ruchu.

Niestety, może się okazać, że kolejna poważna fala zachorowań przed nami. Chcąc lepiej poznać potrzeby seniorów w okresie kwarantanny, Fundacja Lepsze Niepołomice przeprowadziła badania ankietowe mającą na celu określenie potrzeb osób starszych z terenu gminy Niepołomice. 

Ankietę wypełniło niemal 100 osób w wieku od 60 do 89 lat, uczestników zajęć i spotkań Niepołomickiego Domu Kultury Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Niepołomicach.  
 
Wśród największych problemów jakie pojawiły się w trakcie pandemii był brak wykładów na UTW (76 %)  oraz brak możliwości uczestniczenia w zajęciach w Domu Kultury Seniora (69 %). Wynikać mogą one z kolejnych czynników wymienianych a mianowicie: brak spotkań z koleżankami i kolegami oraz brak kontaktu z rodziną. Należy tu dodać, że seniorzy licznie spotykają się w takich sekcjach jak: śpiew, taniec w kręgu, nauka języka angielskiego czy ping-pong. Uciążliwościami wymienianymi przez seniorów był również brak zajęć fizycznych, ograniczony dostęp do lekarza, problemy z dostępnością do komunikacji miejskiej, niemożność zakupu osobiście leków czy jedzenia. Innymi wymienianymi uciążliwościami był zakaz wstępu do lasu czy brak dostępu do rehabilitacji.
Seniorzy byli również zapytani o sposób w jaki urząd miasta lub inna organizacja powinny przekazywać istotne informacje dla mieszkańców podczas pandemii. Wśród środków przekazu wymieniane było informowanie poprzez sms (58%), internetowo (54%), na tablicach informacyjnych (51%). Seniorzy również chętnie otrzymywaliby istotne informacje w postaci broszury przekazywanej poprzez skrzynkę pocztową ( 48%) jak również poprzez uruchomienie gminnej infolinii telefonicznej. To pokazuje, że dla seniorów dość istotny jest dostęp do informacji szczególnie lokalnej, istotnej w tym ciężkim okresie. 68% badanych wyraża chęć otrzymywania sms-ów z ważnymi informacjami w przypadku kolejnej fali epidemii.
Wśród informacji jakie seniorzy chętnie otrzymywaliby takim smsem to np. zmieniony rozkład komunikacji miejskiej, godziny otwarcia sklepów, aptek czy przychodni, zasad działania poczty czy urzędu miasta, zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia w tym dyżurów lekarzy. Starsze osoby wyrażają też chęć otrzymywania informacji odnośnie liczby zachorowań w naszej okolicy.

W ankiecie zapytano również o to czy gdyby przez internet byłyby prowadzone wykłady na UTW. 49% wyraziło chęć uczestniczenia w takich zajęciach. W gimnastyce prowadzonej przez internet brałoby udział 45%. W obu przypadkach 24% badanych nie udzieliło odpowiedzi co może świadczyć o tym, że osoby te nie mają dostępu do internetu, smartfonu, komputera i ciężko jest stwierdzić czy mogłaby czy też nie, uczestniczyć w takich zajęciach. Barierą bowiem pozostaje dostęp do internetu czy też chęć uczestniczenia poprzez nowoczesne technologie w takich zajęciach. Organizacje takie jak FLP czy SMZN chętnie podjęłyby się pokonania tej bariery poprzez organizację już teraz, przed wystąpieniem drugiej fali Covid 19, zajęć z obsługi komputerów, tabletów czy smartfonów używanych do zdalnego prowadzenia spotkań z seniorami.

Na spotkaniu z Radą Seniorów przeprowadzono również szkolenie dotyczące znaczenia udziału seniorów w przeprowadzanych przez miasta i gminy konsultacjach społecznych. Osoby starsze powinny być włączane w ten proces, ponieważ stanowią coraz wiekszą grupę w społeczności lokalnej. Ich głos jest bardzo ważny szczególnie przy tworzeniu nowych strategii i polityk lokalnych, brany pod uwagę jako adresata działań. Poprzez tego typu działanie dochodzi do wzmocnienia kontaktu władza-obywatel. Seniorzy powinni brać udział we wszystkich etapach konsultacji: w trakcie przeprowadzaniu diagnozy i identyfikacji problemów; planowaniu działań i generowaniu pomysłów; ewaluacji poddając ocenie istniejące rozwiązania.

Obszarami partycypacji seniorów w których powinni brać udział powinna to np. przestrzeń publiczna jako okolica przyjazna seniorom czy też dostęp do usług socjalnych: ulgi, dodatki, usługi w tym w szczególności transport.
Na szkoleniu dokonano próby zdefiniowania profilu reprezentatywnego seniora dla podkreślenia powagi jego znaczenia w procesie konsultacji społecznych. Senior to osoba po 60 roku życia. Liczba seniorów w gminie Niepołomice stale wzrasta. Obecnie jest ich 5789. Najliczniejszą grupę stanowią ci z przedziału wiekowego 60-64 lata, a dalej 65-69 lat. Liczba osób z kolejnych roczników odpowiednio maleje. Członkowie Rady musieli zmierzyć się również z pytaniami dotyczącymi tego, czy więcej jest w grupie seniorów mężczyzn czy kobiet i jak to się przedstawia proporcjonalnie. Zadano również pytanie czy więcej seniorów żyje w mieście czy na wsiach.
Seniorom przekazano dane o średniej długości życia w Polsce. Przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wyniosła 73,8 roku, natomiast kobiet – 81,7 roku. W porównaniu z 1990 r. trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 7,6 i 6,5 roku. Jednak w 2018 roku – podobnie jak w 2017 – oczekiwana długość życia nieznacznie spadła i była krótsza niż w 2016 r. o około 0,1 roku w przypadku mężczyzn i o blisko 0,3 roku dla kobiet.

Na podstawie analizy danych wywnioskowano, że reprezentatywny senior to kobieta mieszkająca na wsi w wieku 65 lat. Ale na tym wnioski się nie kończą.
Działania na rzecz seniorów w gminie to działania na rzecz grupy reprezentatywnej. A zatem prowadzenie konsultacji społeczne z seniorami powinno odbywać się z grupą reprezentatywną osób poniżej 75 roku życia.

Ważnym w procesie konsultacji jest proces zbierania informacji kanałami dotarcia, poprzez sojuszników i ambasadorów odpowiednio: organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, DPS, MGOPS, PCPR, UMiG, Rady Sołeckie, Zarządy Osiedli, Kluby seniora, UTW, Domy Kultury, biblioteki, przychodnie zdrowia, apteki, sklepy (zwłaszcza lokalne sklepy spożywcze), kościoły, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, placówki poczty, przystanki autobusowe, parki, skwery itd.

Nie bez znaczenia w procesie konsultacji są również stosowane metody. Należy określić kim są nasi odbiorcy, jakiego języka używają, jaką mają wiedzę, w jakim są wieku. Użyteczne w tym celu są w jasny sposób formułowane komunikaty. Wśród metod należy przede wszystko wspomnieć o:
– ankietach przeprowadzanych wśród seniorów. Powinny one zawierać krótkie, jednoznaczne, jak również zróżnicowane (otwarte/zamknięte) pytania. Stosowane czcionki winny mieć odpowiednią długość, format i wielkość;
– wywiadach pogłębionych;
– world cafe – 20-30 minutowe rozmowy w małych grupach, ze zmianami stolika oprócz gospodarza, z podsumowaniem na końcu;
– warsztatach przyszłościowych, zawierających fazę krytyki, fazę fantazji, fazę realizacji;
– spacery badawcze.
Warto tej ostatniej metodzie przyjrzeć się dokładniej w kontekście konsultacji społecznych seniorów. Najważniejsze jej elementy to: wybór grupy docelowej, ustalenie tras, przygotowanie pytań, zaangażowanie wolontariuszy (dokumentacja opinii, nagrywanie, zdjęcia, prowadzący), ustalenie pory: dzień czy wieczór. Spacer rozpoczyna się powitaniem i wyjaśnieniem jego celu. Najczęstszymi zagadnienia poruszanymi w trakcie spacerów to:
– subiektywne poczucie bezpieczeństwa,
– wysokość krawężników,
– możliwość korzystania z windy,
– dostęp do toalet,
– oznaczenia informacyjne – ich widoczność, czytelność,
– przejścia przez ulicę – długość świateł, oznaczenia dźwiękowe,
– ścieżki rowerowe – ich rozmieszczenie, wpływ na poczucie bezpieczeństwa seniorów,
– dostęp do komunikacji miejskiej – dworzec, przystanki autobusowe (rozkłady jazdy, wiaty przystankowe).

W podsumowaniu szkolenia dotyczącego znaczenia seniorów w konsultacjach społecznych przedstawiono dobre praktyki stosowane przez ich przeprowadzających np. włodarzy miasta. Należy do nich poinformowanie uczestników o znaczeniu konsultacji, czy będą stanowiły jedynie opinię osób zainteresowanych, czy też będą sbrane pod uwagę przy podejmowaniu wiążących decyzji. Nie bez znaczenia jest również przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej wyniku konsultacji oraz tego, w jaki sposób został uwzględniony nasz głos, a jeśli nie, to dlaczego?
W podsumowaniu całego procesu ważna jest również ewaluacja konsultacji, wzięcie pod rozwagę tego co zrobiliśmy dobrze, a co źle, co można podczas kolejnego procesu poprawić, zrobić inaczej, co można zrobić dodatkowo, a czego nie robić wcale.

Po tym szkoleniu zaprosiliśmy seniorów w kolejnym miesiącu do uczestniczenia w spacerze badawczym. O wynikach spaceru poinformujemy w kolejnej relacji.

Odszedł Marian Ponikiewicz

Zmarł Marian Ponikiewicz, społecznik, członek Rady Seniorów w Niepołomicach. Człowiek otwarty, życzliwy, chętnie służący pomocą innym. Będzie nam Ciebie brakowało, Marianie…

Opłatek w niepołomickim kole PZERiI

Seniorzy w Mieście i Gminie Niepołomice rozpoczynają świętowanie od tradycyjnych spotkań opłatkowych. Poniżej relacja z dorocznego spotkania w kole nr 1 na które został zaproszony przedstawiciel Rady Seniorów w Niepołomicach.

Spotkanie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów

W dniu 18 grudnia 2019 w Domu Polonii w Krakowie odbyło się przedświąteczne spotkanie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, zorganizowane przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA”. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu przedstawicieli Rad Seniorów z Małopolski. W programie spotkania było podsumowanie działania Sieci w 2019 r, planowanie zadań na 2020 r, wymiana aktualności oraz wybory do Zarządu Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” (nowa kadencja). Przewodniczący naszej Rady Seniorów M.J. Jagła został wybrany w skład nowego Zarządu.

W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów Barbara Szafraniec. Nasza niepołomicka Rada należy do Małopolskiej Sieci oraz do Ogólopolskiego Porozumienia. Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń oraz problemów dotyczących seniorów w naszym województwie i w Polsce oraz wypracowania skutecznych sposobów współpracy z samorządem.

To już nie są moje Niepołomice

W ciągu 20 lat liczba mieszkańców Niepołomic zwiększyła się niemal dwukrotnie. Nie zwiększyła się natomiast liczba lekarzy w przychodni oraz liczba okienek na poczcie. „TO JUŻ NIE SĄ MOJE NIEPOŁOMICE- Diagnoza problemów i potrzeb osób starszych oraz strategia działań Rady Seniorów w Niepołomicach” to tytuł dokumentu opracowanego przez fundację Lepsze Niepołomice dzięki dofinansowaniu z RP ASOS 2018. Zachęcamy do lektury.

Opłatek w Kole nr 1 PZERiI w Niepołomicach

Na spotkanie opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrzeszonych w Kole Nr 1 w Niepołomicach został zaproszony przewodniczący Rady Seniorów  Mieczysław Janusz Jagła, który jak zwykle miał przy sobie aparat fotograficzny. Fotorelację ze spotkania można obejrzeć w Galerii.

Diagnoza sytuacji osób starszych w gminie Niepołomice

W dniu 14.12.2018 r. w Laboratorium Aktywności Społecznej rozmawialiśmy o sytuacji osób starszych w gminie Niepołomice. Przed spotkaniem przeprowadziliśmy 50 wywiadów i 200 ankiet. Zdaniem seniorów największe problemy to: 1. Poczta – kolejki i niedochodzące przesyłki. 2. Służba zdrowia – problemy z rejestracją do lekarza ogólnego i brak specjalistów. 3. Komunikacja publiczna – zbyt mała liczba autobusów MPK, brak aktualnych rozkładów i tłok w prywatnych busach. Z zaproszonymi gośćmi rozmawialiśmy o tym, jak w rozwiązaniu problemów mogą pomóc lokalne instytucje oraz władze gminy. Spotkanie zorganizowała Rady Seniorów we współpracy z fundacją Lepsze Niepołomice. W spotkaniu wzięli udział: Roman Ptak – burmistrz Niepołomic, miejscy radni i radne: Anna Front, Andrzej Gąsłowski, Michał Hebda, Marta Korabik, Paweł Lasek, Karolina Marzec, Zuzanna Polańska, Adam Korol (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów), Ewa Krzysica (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Piotr Szewczyk (Stowarzyszenie „Pomóc Bliźniemu”.

Page 1 of 2

Copyright 2018 & Rada Seniorów